ศพอ. ได้รับเชิญให้กล่าวข้อความเสริมพลัง ในการมอบรางวัลด้านคนพิการทางออนไลน์ในงาน "Mary Glowrey - Liliane Brekelmans Disability Award 2020" จัดโดย Catholic Health Association of India ในวันที่ 15 ธันวาคม 2020
APCD was invited to share a message for an online session of "Mary Glowrey - Liliane Brekelmans Disability Award 2020" organized by Catholic Health Association of India on 15 December 2020

ภาพผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคมระหว่างประเทศ (CSO) ทำงานด้านความพิการ มากกว่า 180 ท่าน เข้าร่วมการประชุมและแสดงความยินดีกับองค์กรที่ได้รับรางวัลในงาน

 

การให้เกียรติรับเชิญในฐานะผู้แทนระหว่างประเทศด้านการพัฒนาคนพิการ คุณสมชาย รุ่งศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาชุมชนได้กล่าวข้อความเสริมพลังกิจกรรม ศพอ. ในทุกด้านความพิการได้มิส่วนร่วม

การให้เกียรติรับเชิญในฐานะผู้แทนระหว่างประเทศด้านการพัฒนาคนพิการ คุณสมชาย รุ่งศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาชุมชนได้กล่าวข้อความเสริมพลังกิจกรรม ศพอ. ในทุกด้านความพิการได้มิส่วนร่วม

 

ภาพการแสดงความสามารถบนเวทีโดยคนพิการจากประเทศอินเดีย

ภาพการแสดงความสามารถบนเวทีโดยคนพิการจากประเทศอินเดีย