การฝึกอบรมการทำเบเกอรี่

Bakery Training


60+ พลัส เบเกอรรี่ โดย Yamazaki เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สถานเอกอัคราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และบริษัทไทย-ยามาซากิ จำกัด และศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก 

Bakery

ความพิเศษของร้านคือการรวมตัวของผู้พิการหลากหลายประเภท เช่น ผู้พิการทางร่างกาย ทางการได้ยิน ทางจิต ออทิสติก เป็นต้น มาฝึกอบรมทำขนมปังด้านการผลิต และฝึกด้านการขาย เพื่อพัฒนาทักษะคนพิการให้มีงานทำอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายที่จะลดความยากจนและลดภาระการพึ่งพาจากสังคม

Bakery