Princess Sirindhorn & 60+Plus Staff

 

มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มุ่งเน้นการพัฒนางานธุรกิจที่คนพิการมีส่วนร่วมในธุรกิจด้านอาหาร พัฒนาทักษะด้านธุรกิจในสังคม รวมถึงการจัดฝึกอบรมด้านการทำงานที่มั่นคง ความภาคภูมิใจของน้องๆคนพิการที่ได้ทำงาน คือการรังสรรค์ทำขนมปังและช็อคโกแลตที่แสนอร่อยมอบให้กับลูกค้า บรรจงผลิตขึ้นมาจากความตั้งใจในการฝึกอบรมและการเรียนรู้เพื่อได้รับการยอมรับจากสังคม