ร้านกาแฟ 60+Plus Bakery & Chocolate Café ที่ทำเนียบรัฐบาล

60+ Plus @Government House

 

60+ Plus @Government House

 

Government House

 

ร้านกาแฟ 60+Plus Bakery & Chocolate Café ได้กลายเป็นตัวอย่างความสำเร็จที่สำคัญในงานธุรกิจที่คนพิการมีส่วนร่วม และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในประเทศไทย และระดับนานาชาติ โดยผลสำเร็จดังกล่าว ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ศพอ.)ได้รับเชิญให้เปิดร้านกาแฟ 60+Plus Bakery & Chocolate Café สาขาทำเนียบรัฐบาล
 

Government House

 

K. Christopher

การเปิดร้านกาแฟดังกล่าวจะช่วยให้มีคนพิการได้รับการฝึกอบรมและมีโอกาสในการทำงานจำนวนมากขึ้น และในขณะเดียวกันก็ทำให้ลูกค้าในทำเนียบรัฐบาลสามารถเพลิดเพลินกับอาหารและเครื่องดื่มที่หลากหลายซึ่งรังสรรค์โดยคนพิการ

K. Christopher & PM

 

Government House