ผู้แทนจากโรงเรียนจิตรลดาเข้าอวยพรปีใหม่ 2564 แด่ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 กรุงเทพฯ ประเทศไทย
New Year gift basket from Chitralada School was given to APCD for New Year greetings

กระเช้าของขวัญปีใหม่จากโรงเรียนจิตรลดาส่งมอบให้ ศพอ. สำหรับการอวยพรปีใหม่

 

ผลิตภัณฑ์ 60+พลัส สำหรับเทศกาลแห่งความสุข มอบให้กับโรงเรียนจิตรลดา

ผลิตภัณฑ์ 60+พลัส สำหรับเทศกาลแห่งความสุข มอบให้กับโรงเรียนจิตรลดา

 

การหารือเกี่ยวกับการเสริมสร้างความร่วมมือในปี 2564

การหารือเกี่ยวกับการเสริมสร้างความร่วมมือในปี 2564