ครัว 60+Plus โดย CP

60+Plus Kitchen by CP

 

ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ศพอ.) ร่วมมือกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) จะเปิดร้านอาหารที่คนพิการมีส่วนร่วมในธุรกิจอาหารที่อาคารฝึกอบรมของ ศพอ.ซึ่งครัวอาหารดังกล่าวจะต้องจัดฝึกอบรมและเปิดโอกาสให้คนพิการมีส่วนร่วมในธุรกิจด้านอาหาร ร้านนี้ยังสร้างทางเลือกใหม่ด้านอาหารและเครื่องดื่มให้กับลูกค้าที่อยู่ใกล้ๆละแวกเดียวกันกับอาคารฝึกอบรมของ ศพอ.

60+Plus Kitchen by CP

 

นอกจากนี้ยังจะเป็นสถานที่แสดงถึงความร่วมมือกับบริษัทธุรกิจเอกชน ที่ร่วมสนับสนุนงานธุรกิจที่คนพิการมีส่วนร่วมในอนาคต

 

60+Plus Kitchen by CP