ครัว 60+Plus โดย CP

60+ Plus Kitchen by CP

 

APCD 60+ Plus Kitchen

ครัว 60+ พลัสโดยซีพี เป็นโครงการร่วมมือระหว่างศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) กับบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (Charoen Pokphand Group-CP) ในการดำเนินธุรกิจร้านอาหารที่คนพิการมีส่วนร่วม (Disability-Inclusive Business- DIB) ณ ตึกฝึกอบรมของศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ซึ่งแนวทางคล้ายกับร้าน60+ พลัสเบเกอรี่และช็อคโกแลตคาเฟ่  ร้านอาหารแห่งนี้มีวัตถุประสงค์เป็นสถานที่ฝึกงานและส่งเสริมการจ้างงานในธุรกิจอาหารและการบริการของคนพิการ

60+  Plus Kitchen by CP

 

60+ Plus Kitchen by CP

ร้านอาหารแห่งนี้ไม่เพียงแค่ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่ลูกค้า แต่ยังเน้นให้ความสำคัญต่อความร่วมมือกับภาคเอกชนต่างๆ เพื่อให้โอกาสคนพิการได้มีงานทำในอนาคต