เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 นายพิรุณ ลายสมิต (ผู้อำนวยการบริหาร APCD) อวยพรปีใหม่ ท่านอธิบดีจตุพร โรจนพานิช กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
On 15 December 2021, Mr. Piroon Laismit (APCD Executive Director) presented an appreciation on the New Year greetings 2022 to Mrs. Jatuporn Rojanapanich, Director-General Department of Children and Youth

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 นายพิรุณ ลายสมิต (ผู้อำนวยการบริหาร APCD) อวยพรปีใหม่ ท่านอธิบดีจตุพร โรจนพานิช กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

On 15 December 2021, Mr. Piroon Laismit (APCD Executive Director) presented the token of appreciation on the New Year greetings 2022 to Mrs. Jatuporn Rojanapanich, Director-General Department of Children and Youth, the Ministry of Social Development and Human Security, Bangkok.

On 15 December 2021, Mr. Piroon Laismit (APCD Executive Director) presented the token of appreciation on the New Year greetings 2022 to Mrs. Jatuporn Rojanapanich, Director-General Department of Children and Youth, the Ministry of Social Development and Human Security, Bangkok.

On 15 December 2021, Mr. Piroon Laismit (APCD Executive Director) presented the token of appreciation on the New Year greetings 2022 to Mrs. Jatuporn Rojanapanich, Director-General Department of Children and Youth, the Ministry of Social Development and Human Security, Bangkok.