วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564, มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และชมรมรักษ์บ้านเกิด จ. ฉะเชิงเทราเข้าเยี่ยมคารวะนายพิรุณ ลายสมิต ) เพื่อขอคำแนะนำในการทำโครงการธุรกิจที่คนพิการมีส่วนร่วมในจังหวัดฉะเชิงเทรา ประเทศไทย