โครงการ 60+พลัส เบเกอรี่และช็อคโกแลตคาเฟ่โดยยามาซากิและมารค์ริน ออกร้านที่ ICON SIAM งาน Coffee Craft Thailand

On 5 November 2021,60+Plus Bakery&Chocolate Café by Yamazaki and Markrin project have a outdoor kiosk and display at “Coffee Craft Thailand” event at the ICON SIAM Department store.