นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร APCD บรรยายเรื่องถอดบทเรียนการจ้างงานคนพิการ โครงการประชุมปฏิบัติการส่งเสริมการจ้างงาน ตามมาตรา 33, 35 ปี 2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 22เมษายน 2565