เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 สถานทูตมองโกเลียประจําประเทศไทย มาเยี่ยมดูงานศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการพัฒนาโดยคนพิการมีส่วนร่วม โดยเฉพาะในเรื่องธุรกิจที่คนพิการมีส่วนร่วม (DIB)
Embassy of Mongolia in Thailand visited APCD to exchange knowledge in disability-inclusive development, especially Disability-Inclusive Business (DIB).

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 ฯพณฯ นางอาริอุนซายา อายูช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและการคุ้มครองสวัสดิการสังคมประเทศมองโกเลีย พร้อมด้วยนายทูมูร์ อามาร์ซานา เอกอัครราชทูตมองโกเลียประจําประเทศไทย และนายดาวาดัช ซัมบู ที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตมองโกเลียประจําประเทศไทย มาเยี่ยมดูงานศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการพัฒนาโดยคนพิการมีส่วนร่วม โดยเฉพาะในเรื่องธุรกิจที่คนพิการมีส่วนร่วม (DIB)

 

Embassy of Mongolia in Thailand visited APCD to exchange knowledge in disability-inclusive development, especially Disability-Inclusive Business (DIB).

Embassy of Mongolia in Thailand visited APCD to exchange knowledge in disability-inclusive development, especially Disability-Inclusive Business (DIB).

Embassy of Mongolia in Thailand visited APCD to exchange knowledge in disability-inclusive development, especially Disability-Inclusive Business (DIB).

Embassy of Mongolia in Thailand visited APCD to exchange knowledge in disability-inclusive development, especially Disability-Inclusive Business (DIB).

Embassy of Mongolia in Thailand visited APCD to exchange knowledge in disability-inclusive development, especially Disability-Inclusive Business (DIB).

Embassy of Mongolia in Thailand visited APCD to exchange knowledge in disability-inclusive development, especially Disability-Inclusive Business (DIB).