ผู้แทนองค์กร Safe Child Thailand (SCT) เยี่ยม ศพอ. วันที่ 1 มิถุนายน 2565 กรุงเทพฯ ประเทศไทย

Mr. Peter Bradley ประธานเจ้าหน้าที่บริหารองค์กร Safe Child Thailand (SCT) มาเยี่ยม ศพอ. และได้หารือถึงความร่วมมือในอนาคตกับคุณพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหารของ ศพอ. ผู้อำนวยการบริหาร และ คุณสมชาย รุ่งศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาชุมชน และ คุณนงนุช เมธาจิตติพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายการจัดการความรู้และข้อมูลข่าวสาร

 

2)	Mr. Peter with Mr. Somchai Rungsilp, APCD Community Development Manager in front of 60+Plus Kitchen by CP.

ภาพถ่าย Mr. Peter และคุณสมชาย รุ่งศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาชุมชน ที่หน้าร้าน 60+Plus Kitchen by CP.