การศึกษาดูงานจากผู้แทนมูลนิธิบ้านแห่งความหวัง ณ ศพอ. เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 กรุงเทพฯ 

นางสาวกรรณิการ์ รูปเหมาะดี ผู้ประสานงานโครงการส่งเสริมสุขภาพ  มูลนิธิบ้านแห่งความหวัง ได้รับฟังการนำเสนอในเรื่องกิจกรรมระดับภูมิภาคด้านความพิการและการพัฒนาของ ศพอ. 
 

 

Ms Supaanong Panyasirimongkol, Networking & Collaboration Officer, showed products of 60+ Plus Bakery & Chocolate Café.

นางสาวศุภอนงค์ ปัญญาสิริมงคล เจ้าหน้าที่เครือข่ายและความร่วมมือ แนนำสินค้าจากร้าน 60+ Plus Bakery & Chocolate Café ผลิตโดยคนพิการไทย

 

APCD publication was presented by Mr. Piroon Laismit, APCD Executive Director to the visitor.

นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร มอบสื่อสิ่งพิมพ์ของ ศพอ. แก่ผู้มาศึกษาดูงาน