วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายพิรุณ ลายสมิต นำคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก นำขนมปังยามาซากิ 255 ชิ้น ด้วยเงินบริจาคของ ดร. เตช บุนนาค ถวายแด่พระสงฆ์ที่อาพาตที่โรงพยาบาลสงฆ์

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายพิรุณ ลายสมิต (ผู้อำนวยการบริหารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก) นำคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก นำขนมปังยามาซากิ 255 ชิ้น ด้วยเงินบริจาคของ ดร. เตช บุนนาค มอบพระสงฆ์ที่อาพาตที่โรงพยาบาลสงฆ์พัฒนาชุมชนฯและเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯฝ่ายเทศกิจ ร่วมรับมอบ มอบให้กับคนเร่ร่อน กลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 บริเวณใต้สะพานพระปิ่นเกล้า

 

On 24 November 2021, Mr. Piroon Laismit, the APCD Executive Director and APCD team implemented the "Sapanboon Campaign" received the donation from Dr. Tej Bunnag, the Secretary-General of the Thai Red Cross Society and President of APCD Foundation Board on behalf of APCD to produce 255 pieces of pastries from APCD 60+ Plus Bakery and Chocolate Café by Yamazaki project for sick priests at the Priest Hospital and vulnerable groups that were affected by the COVID-19 at the Somdet Phra Pinklao Bridge.