คณะผู้แทนจากองค์การ JICA สำนักงานใหญ่ เยือน ศพอ. เพื่อกระชับความร่วมมือและพัฒนาความการทำงานที่ครอบคลุมคนพิการ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ณ กรุงเทพฯ
A group photo was taken with the delegates from JICA and APCD

คณะผู้แทนจากองค์การ JICA สำนักงานใหญ่ ร่วมถ่ายรูปที่ระลึกกับเจ้าหน้าที่ ศพอ.  

 

Mr. Piroon Laismit, APCD Executive Director, expressed his appreciation for the visit of JICA delegation

นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. กล่าวตอบรับและขอบคุณคณะผู้แทนจาก JICA สำนักงานใหญ่ ที่มาเยือน

 

Mr. Yuho Hayakawa, Director General of the Southeast Asia and Pacific Department, JICA headquarters appreciated the longstanding partnership between JICA and APCD

นาย Yuho Hayakawa ผู้อำนวยการฝ่ายเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก JICA สำนักงานใหญ่ ชื่นชมความร่วมมืออันยาวนานระหว่าง JICA และ ศพอ.

 

The delegation explored the APCD projects and took a group photo with APCD staff at APCD 60+ Plus Bakery & Chocolate Café.

The delegation explored the APCD projects and took a group photo with APCD staff at APCD 60+ Plus Bakery & Chocolate Café.

คณะผู้แทนจาก JICA สำนักงานใหญ่ เยี่ยมชมโครงการของ ศพอ และถ่ายภาพร่วมกับเจ้าหนน้าที่ APCD ที่ร้าน APCD 60+ Plus Bakery & Chocolate Café.