คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงานที่ ศพอ. เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566
Group photo of students, lecturers and APCD staff

คณะอาจารย์และนักศึกษาร่วมถ่ายรูปหมู่กับเจ้าหน้าที่ ศพอ.

 

The welcoming speech made by the APCD Executive Director, Mr. Piroon Laismit

นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. กล่าวต้อนรับคณะที่มาดูงาน

 

Visitors explored tangible programs on disability-inclusive business (DIB) through 60+ plus Bakery & Chocolate.

คณะนักศึกษาที่มาดูงานเรียนรู้หลักสูตรที่เป็นรูปธรรมในเรื่องธุรกิจที่คนพิการมีส่วนร่วมผ่านโครงการ 60+ plus Bakery & Chocolate ของ ศพอ.

 

A special gift from APCD to Professor Assistant Dr. Pahtakawatee Chaiwat a representative from the Faculty of Physical Therapy, Mahidol University

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัครตรี ชัยวัฒน์ มอบของที่ระลึกสุดพิเศษแก่ ศพอ. ในนามผู้แทนจากคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล