ผู้ช่วยรัฐมนตรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้าเยี่ยมชมโครงการ ธุรกิจเพื่อคนพิการมีส่วนร่วม Disability Inclusive Business (DIB) ณ ร้าน 60+ Plus Bakery and Chocolate Café สาขาถนนราชวิถี เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 กรุงเทพฯ ประเทศไทย
DIB

คณะผู้เยี่ยมชม ผู้แทนจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกลุ่มศิทย์เก่าจากสถาบันพระปกเกล้ารุ่นที่ 24 ถ่ายรูปร่วมกับ คุณสากล ม่วงศิริ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคุณพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. ให้การต้อนรับคณะฯ

 

DIB

คุณคริสโตเฟอร์ เบญจกุล เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ร่วมถ่ายรูปกับผู้ช่วยคณะผู้เยี่ยมชมฯ และเล่าความเป็นมาของร้าน