กรมความร่วมมือระหว่างประเทศของประเทศไทย (TICA) เข้าสัมภาษณ์ ทีม ศพอ. ด้านการส่งเสริมการศึกษาแบบเรียนร่วมสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา ครู และผู้ปกครองเด็กนักเรียนพิการ ชาวมัลดีฟส์ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ กรุงเทพฯ
Mr. Piroon Laismit, APCD Executive Director, emphasized a key concept of promoting the participation of parents and the community to empower students with disabilities.

นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. กล่าวถึงแนวคิดหลักการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนในการช่วยเหลือเด็กนักเรียนพิการ

 

2.	A token of appreciation was presented to the Executive Director of APCD.

ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. ได้รับมอบกระเป๋าเป็นของที่ระลึก

 

3.	Mr. Somchai Rungsilp, Community Development Manager, and Ms. Siriporn Praserdchat, Logistic Officer, were interviewed and both received TICA gift bags.

นายสมชาย รุ่งศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาชุมชน และคุณศิริพร ประเสริฐชาติ เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์ ให้สัมภาษณ์กับทีมสัมภาษณ์ และทั้งคู่ได้รับกระเป๋าเป็นของขวัญเป็นที่ระลึกจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

 

Preparation before the interview.

การเตรียมตัวก่อนให้สัมภาษณ์

 

. Siriporn Praserdchat, Logistics Officer, explained how inclusive education enables students with disabilities to succeed in the community.

นางสาวศิริพร ประเสริฐชาติ อธิบายถึงบทบาทของการเรียนร่วมในการช่วยพัฒนาให้เด็กนักเรียนพิการประสบความสำเร็จในการอยู่ร่วมกับชุมชนได้