วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์ นราพร จันทร์โอชา รองประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เยือนศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก เพื่อความร่วมมือด้านการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม