วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 โครงการครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (มูลนิธิ APCD) โดยผู้อำนวยการบริหาร นายพิรุณ นำอาหารปรุงสุก จำนวน 100 กล่องด้วยเงินบริจาคของ “ม.ล. รังสิยา เทวกุล” มอบให้กับบุคคลเปราะบาง

วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 . โครงการครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มูลนิธิ APCD) โดยผู้อำนวยการบริหาร นายพิรุณ ลายสมิต นำอาหารปรุงสุก จำนวน 100 กล่องด้วยเงินบริจาคของ.. รังสิยา เทวกุลมอบให้กับคนเร่ร่อน ผู้ด้อยโอกาสบริเวณใต้สะพานปิ่นเกล้า เขตพระนคร เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แด่ดวงวิญญาณคุณแม่รัตนา กุสุมา อยุธยา

On 3 November 2021, Mr. Piroon Laismit, the APCD Executive Director brought 100 lunch-box, donations from M.R. Rangsiya Taewakul to the vulnerable groups at Pra Pinklao Bridge.