คณะผู้แทนเครือข่ายออทิสติกอาเซียน (AAN) นำโดย Yayasan Autisma Indonesia (YAI) และสำนักงานเลขาธิการเครือข่ายออทิสติกอาเซียน (AAN) ได้ช่วยกระจายหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์การป้องกันโรคโควิด 19
ASEAN Autism Network (AAN) by Yayasan Autisma Indonesia (YAI) and AAN Secretariat facilitated mask donations from AHA Centre, Jakarta, Indonesia on 10 March 2021

คณะผู้แทนมอบสิ่งของบริจาค โดยมี Ms. Candy, Mr. Ghivar and Mr. Irwan จากสำนักงานเครือข่าย AAN และผู้แทนหน่วยงาน Rumah Autis