รองเลขาธิการบริหาร ฝ่ายการพัฒนาความยั่งยืน คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) เยี่ยมชมร้านกาแฟต้นแบบเพื่อคนพิการมีส่วนร่วม APCD 60+Plus Bakery & Chocolate Cafe สาขาทำเนียบรัฐบาล 8 ตุลาคม 2563 กรุงเทพฯ ประเทศไทย

นางสาวนงนุช เมธาจิตติพันธ์ เลขานุการผู้อำนวยการบริหาร (ขวามือ)  อธิบายความเป็นมา จุดประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับของร้าน กับรองเลขาธิการบริหาร ฝ่ายการพัฒนาความยั่งยืน ESCAP คุณ Kaveh Zahedi  และ เจ้าหน้าที่กิจการสังคม แผนกความเท่าเทียมทางเพศ และสังคมการมีส่วนร่วม ESCAP Ms. Aiko Akiyama

 

preparetory meeting

ภาพถ่ายคณะ ผู้เยี่ยมชม ผู้รับการฝึกอบรมคนพิการ และเจ้าหน้าที่ ศพอ.

 

preparetory meeting

Ms. Aiko Akiyama ประชาสัมพันธ์ กล่องช็อกโกแลต ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งของคนพิการ