คณะนักศึกษาจากวิทยาลัยโรดส์ (Rhodes College) เข้าศึกษาดูงานที่ ศพอ. เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567
Rhodes college took a group photo with APCD.

คณะจาก Rhodes College ร่วมถ่ายภาพที่ระลึกกับ ศพอ.

 

Mr. Piroon Laismit, APCD Executive Director, delivered welcome remark.

นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. กล่าวต้อนรับคณะนักศึกษา

 

Dr. Kenji Kuno, JICA Advisor on Disability & Development explained other perspective of disabilities.

ดร. เคนจิ คุโนะ ที่ปรึกษา JICA ด้านความพิการและการพัฒนา อธิบายมุมมองที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ

 

Rhodes College students were pay attention on APCD activities presentation.

Rhodes College students were pay attention on APCD activities presentation.

คณะนักศึกษาให้ความสนใจเกี่ยวกับกิจกรรมของ APCD

 

Rhodes College students observed the APCD 60+ Plus project training.

Rhodes College students observed the APCD 60+ Plus project training.

คณะนักศึกษา ร่วมสังเกตุกิจกรรมการอบรมของโครงการ APCD 60+ Project.

 

Professor Elin Ovrebo, from Rhodes College expressed her appreciation to APCD for the visitation program.

อาจารย์ เอลิน ออฟเรโบ จาก Rhodes College กล่าวขอบคุณ ศพอ. ที่ได้จัดโปรแกรมการดูงานในครั้งนี้