ศพอ. ได้ต้อนรับ นักศึกษาฝึกงานทางออนไลน์ คุณ Kristy Sinclair-Lombardo ชาวออสเตรเลีย จากมหาวิทยาลัย TAFE, New South Wales (NSW) เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 และ โดยกำหนดการ ฝึกงานกับ ศพอ.เป็นระยะเวลา 6 เดือน
New South Wales

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชน เป็นตัวแทนจากศพอ. ร่วมประชุมหารือนอกรอบกับคุณ Mark Morris อาจารย์ผู้ดูแลนักศึกษาฝึกงานออนไลน์ ในการเตรียมแผนการฝึกงาน นักศึกษาดังกล่าว

 

New South Wales

นส.ศุภอนงค์ ปัญญาสิริมงคล เจ้าหน้าที่เครือข่ายและความร่วมมือ นำเสนอความเป็นมา การดำเนินงานของ ศพอ. และ เล่าถึง อาสาสมัคร นักศึกษาฝึกงานกับ ศพอ. ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ผ่านมา

 

New South Wales

ร่วมระดมความคิดเพื่อร่างแผนการฝึกงานของ คุณ Kristy Sinclair-Lombardo

 

A photo of Mr. Mark and Ms. Kristy meeting with CDD team

ภาพถ่าย คุณ Mark คุณ Kristy และทีมสมาชิกแผนกพัฒนาชุมชน ระหว่างการประชุมออนไลน์