การประชุมออนไลน์สำหรับทิศทางในอนาคตของ AAN ครั้งที่ 4/2020 วันที่ 3 กันยายน 2563 ผ่านระบบ Google Video Call
Group photo

ภาพถ่ายกลุ่มของ คณะกรรมการบริหาร และเลขาธิการเครือข่ายออทิสติกอาเซียนอินโดนิเซีย (LSCAA) เลขาธิการเครือข่ายออทิสติกอาเซียน กรุงเทพฯ (ศพอ.) พร้อมทั้งต้อนรับ ผู้ประสานงานคนใหม่ Mr. Cason Ong Tzse Chun (แถวสอง ซ้ายมือปรากฎในภาพ) ผู้แทนองค์กร National Autism Society ของมาเลเซีย (NASOM) ในฐานะสมาชิกคณะกรรมการสามัญ

 

Meeting agenda was reviewed

การทบทวนวาระการประชุม

 

APCD updated current balance in AAN bank account

นายสมชาย รุ่งศิลป์ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาชุมชน ศพอ. อัพเดทจำนวนเงินในบัญชี เครือข่ายฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในวาระการประชุม