เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร APCD ให้สัมภาษณ์วิทยุสราญรมย์