โครงการ 60+ Plus รับมอบบริจาคหมวกผ้ากันเปื้อนจากวัสดุที่ใช้แล้ว จาก บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อส่งเสริมการจ้างงานสำหรับผู้ฝึกงานคนพิการไทย เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 กรุงเทพฯ ประเทศไทย
BAngchak

คุณพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. รับมอบชุดบริจาค หมวกผ้ากันเปื้อนจากวัสดุที่ใช้แล้ว 100 ผืน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 

BAngchak

ภาพถ่ายคุณคริสโตเฟอร์ เบญจกุล เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ศพอ. กับป้ายงานประชาสัมพันธ์ CSR ดังกล่าว ของบริษัทฯ