วิทยากรจาก ศพอ. นำเสนอประสบการณ์ของโครงการธุรกิจเพื่อคนพิการ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการคิดและเพิ่มทักษะของครูฝึกในศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ และศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการ
DIB Workshop

ตัวแทนจากครูสอนนักเรียนพิการเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

 

DIB Workshop

ผู้จัดการโครงการ 60+Plus คุณสุนทร เนาวะราช ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร

 

DIB Workshop

การอภิปรายเกี่ยวกับกรณีศึกษาของแบรนด์ช็อกโกแลตผู้ผลิตตามแบบ OEM ที่ UN ESCAP ขอให้คนพิการที่โครงการ 60+ Plus ผลิตส่งให้เพื่อการจำหน่ายในนาม UNESCAP

 

DIB Workshop

ภาพหมู่กว่า 50 คนรวมทั้งผู้เข้าร่วม วิทยากรและผู้จัดงาน

 

DIB Workshop

ภาพหมู่ของนายสุนทร (กลาง) และครูสอนนักเรียนพิการในช่วงพิธีปิด