โปรแกรม JICA KCCP “Promotion of Social Participation of Persons with Disabilities through Sports (A)” จัดโดย องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น ศูนย์โทโฮคุ เมื่อวันที่ 14 – 20 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์ฝึกอบรม ศพอ. กรุงเทพฯ ประเทศไทย
(Right) Mr. Daisuke Hashimoto, the Resource Person/ Representative Director of COIL, leads a training session on Balloon Volleyball for participants at the APCD training center

คุณ Daisuke Hashimoto วิทยากรหลักและ Representative Director COIL นำการอบรมกีฬาวอลเล่ย์บอลลูกโป่งให้แก่ผู้เข้าอบรม

 

Several participants during the Knowledge Co-Creation Program (KCCP) training seminar played Takkyu Volley, an inclusive sport for both persons with and without disabilities. It is a mix between table tennis (ping pong) and volleyball

ผู้เข้าร่วมอบรมเล่นกีฬา Takkyu Volley ซึ่งเป็นกีฬาที่ทุกคนสามารถเล่นได้

 

KCCP training participants play SAMSPEL, another inclusive sport for persons with and without disabilities. Participants must work together to stack blocks on top of one another by pulling a string in unison.

ผู้เข้าร่วมอบรมเล่นเกมกีฬา SAMSPEL

 

Several of the KCCP training participants pose for a group photo with their certificates. From left to right: Mr. Watcharapol Chuengcharoen (Thailand), Ms. Latdavanh Phommakhot (Laos), Mr. Norazmy Bin Adenan (Malaysia), Ms. Siriporn Praserdchat (APCD staff), Mr. Evan Hall (APCD intern), Mr. Rashid Burnashev (Uzbekistan), Ms. Supaanong Panyasirimongkol (APCD staff), and Ms. Waraporn Chowanapreecha (Thailand).

ผู้เข้าร่วมอบรมร่วมถ่ายรูปหมู่กับใบประกาศนียบัตรในพิธีปิด (จากซ้ายไปขวา) คุณวัชรพล จึงเจริญ (ประเทศไทย) Ms. Latdavanh Phommakhot (สปป. ลาว) Mr. Norazmy Bin Adenan (มาเลเซีย) คุณศิริพร ประเสริฐชาติ (เจ้าหน้าที่ ศพอ.) Mr. Evan Hall (นักศึกษาฝึกงาน ศพอ.) Mr. Rashid Burnashev (อุซเบกิสถาน) คุณศุภอนงค์ ปัญญาสิริมงคล (เจ้าหน้าที่ ศพอ.) และคุณวราพร เชาวนปรีชา (ประเทศไทย)