เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 คุณอรรจน์ วิสุทธิถาวรวงศ์ ผู้จัดการ-กิจการเพื่อสังคม บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)/บริษัทในกลุ่ม ปตท.
On Monday 25 July 2022, Mr. Aj Wisuthithawornwong, the manager of CSR Management of Thai Oil Public Company Limited., A Company of PTT Group,

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 คุณอรรจน์ วิสุทธิถาวรวงศ์ ผู้จัดการ-กิจการเพื่อสังคม บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)/บริษัทในกลุ่ม ปตท. ได้นำคณะเยือน APCD เข้าเยี่ยมคารวะนายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกหรือ ศพอ. หรือ APCD เพื่อความร่วมมือในอนาคต

 

On Monday 25 July 2022, Mr. Aj Wisuthithawornwong, the manager of CSR Management of Thai Oil Public Company Limited.,

On Monday 25 July 2022, Mr. Aj Wisuthithawornwong, the manager of CSR Management of Thai Oil Public Company Limited.,