ประธาน THAI YAMAZAKI และคณะเยี่ยมชมโครงการ APCD 60+ Plus Bakery and Café by Yamazaki เลี้ยงอาหารกลางวันและมอบของขวัญกับซานต้าให้กับพนักงานที่มีความพิการของร้าน APCD 60+ Plus Bakery and Café โดย Yamazaki ที่สำนักงาน APCD
President of THAI YAMAZAKI and team visited APCD 60+ Plus Bakery and Café by Yamazaki project, hosted a Lunch and gave some gifts with Santa for staff with disabilities of APCD 60+ Plus Bakery and Café by Yamazaki at APCD Headquater.

วันที่ 21 ธันวาคม 2564, ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ นายมาซามิ อากิยาม่า (กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยยามาซากิ จํากัด) นำคณะผู้บริหารประกอบด้วยนายสุรชัย โกพัตตา (ผู้จัดการทั่วไประดับบริหาร) นายมาซาฮิเดะ ซาคุไรท์ (ผู้จัดการทั่วไป) นายยูอิจิ อาชิซาวา (ผู้จัดการทั่วไป) นายพงษ์พันธ์ ลาดสุวรรณ (หัวหน้าอาวุโสแผนกฝึกอบรม) นางสาวสวรรยา ถิระพาณิชยกุล (ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกฝึกอบรม) และ นายภูตะวัน ณ เชียงใหม่ (ผู้นำโครงการศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก) เลี้ยงอาหารกลางวัน และนำพาซานต้าครอสมามอบของขวัญ ให้กับพนักงานคนพิการที่ทำงานในร้าน APCD 60+ Plus Bakery and Chocolate Café ณ สำนักงานใหญ่ของศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิก บ้านราชวิถี

 

President of THAI YAMAZAKI and team visited APCD 60+ Plus Bakery and Café by Yamazaki project, hosted a Lunch and gave some gifts with Santa for staff with disabilities of APCD 60+ Plus Bakery and Café by Yamazaki at APCD Headquater.

President of THAI YAMAZAKI and team visited APCD 60+ Plus Bakery and Café by Yamazaki project, hosted a Lunch and gave some gifts with Santa for staff with disabilities of APCD 60+ Plus Bakery and Café by Yamazaki at APCD Headquater.

President of THAI YAMAZAKI and team visited APCD 60+ Plus Bakery and Café by Yamazaki project, hosted a Lunch and gave some gifts with Santa for staff with disabilities of APCD 60+ Plus Bakery and Café by Yamazaki at APCD Headquater.

President of THAI YAMAZAKI and team visited APCD 60+ Plus Bakery and Café by Yamazaki project, hosted a Lunch and gave some gifts with Santa for staff with disabilities of APCD 60+ Plus Bakery and Café by Yamazaki at APCD Headquater.

President of THAI YAMAZAKI and team visited APCD 60+ Plus Bakery and Café by Yamazaki project, hosted a Lunch and gave some gifts with Santa for staff with disabilities of APCD 60+ Plus Bakery and Café by Yamazaki at APCD Headquater.

President of THAI YAMAZAKI and team visited APCD 60+ Plus Bakery and Café by Yamazaki project, hosted a Lunch and gave some gifts with Santa for staff with disabilities of APCD 60+ Plus Bakery and Café by Yamazaki at APCD Headquater.

President of THAI YAMAZAKI and team visited APCD 60+ Plus Bakery and Café by Yamazaki project, hosted a Lunch and gave some gifts with Santa for staff with disabilities of APCD 60+ Plus Bakery and Café by Yamazaki at APCD Headquater.

President of THAI YAMAZAKI and team visited APCD 60+ Plus Bakery and Café by Yamazaki project, hosted a Lunch and gave some gifts with Santa for staff with disabilities of APCD 60+ Plus Bakery and Café by Yamazaki at APCD Headquater.

President of THAI YAMAZAKI and team visited APCD 60+ Plus Bakery and Café by Yamazaki project, hosted a Lunch and gave some gifts with Santa for staff with disabilities of APCD 60+ Plus Bakery and Café by Yamazaki at APCD Headquater.

President of THAI YAMAZAKI and team visited APCD 60+ Plus Bakery and Café by Yamazaki project, hosted a Lunch and gave some gifts with Santa for staff with disabilities of APCD 60+ Plus Bakery and Café by Yamazaki at APCD Headquater.

President of THAI YAMAZAKI and team visited APCD 60+ Plus Bakery and Café by Yamazaki project, hosted a Lunch and gave some gifts with Santa for staff with disabilities of APCD 60+ Plus Bakery and Café by Yamazaki at APCD Headquater.

President of THAI YAMAZAKI and team visited APCD 60+ Plus Bakery and Café by Yamazaki project, hosted a Lunch and gave some gifts with Santa for staff with disabilities of APCD 60+ Plus Bakery and Café by Yamazaki at APCD Headquater.