ศพอ. ร่วมเป็นหนึ่งในผู้นำเสนอในงานสัมมนานานาชาติ เรื่อง การลดความสี่ยงจากภัยพิบัติโดยคนพิการมีส่วนร่วม ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566
Mr. Somchai Rungsilp, Community Development Manager made presentation on the Third Country Training Program (TCTP) on promoting Disability-inclusive Disaster Risk Reduction (DiDRR) in the ASEAN Region.

นายสมชาย รุ่งศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาชุมชน นำเสนอโปรแกรมอบรมประเทศที่สาม (Third Country Training Program) เรื่องการส่งเสริมการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม (DIDRR) ในภูมิภาคอาเซียน

 

Logos of organizers and collaborators to host the Seminar.

โลโก้ของผู้จัดงานและผู้ร่วมจัดในการจัดงานสัมมนา

 

Mr. Yoshimichi Ogawa from Kanagawa Institute of Technology (KAIT) facilitated the Seminar.

นายโยชิมิจิ โอกาวา จาก Kanagawa Institute of Technology (KAIT) เป็นผู้ดำเนินรายการในงานสัมมนา