การประชุมหารือในกระบวนการผลิตอนิเมชั่นเรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในรายการโทรทัศน์การศึกษาทางไกล เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566 กรุงเทพฯ ประเทศไทย
APCD provides inputs on producing the animation on disability-inclusive disaster risk reduction organized by the Distance Learning Television Foundation

ศพอ. ให้ข้อมูลเสนอการผลิตอนิเมชั่นด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม ซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

Mr. Somchai Rungsilp, Manager of Community Development Department and Mr. Watcharapol Chuengcharoen, Chief of Networking & Collaboration join the 4th brainstorming meeting to produce 2D animation on disability inclusive disaster risk reduction for broadcasting at the distance learning television channel.

นายสมชาย รุ่งศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาชุมชน และนายวัชรพล จึงเจริญ หัวหน้าฝ่ายเครือข่ายและความร่วมมือ เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดครั้งที่ 4 เพื่อผลิตอนิเมชัน 2 มิติในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมสำหรับการออกอากาศทางช่องโทรทัศน์การศึกษาทางไกล

 

Mr. Somchai and Mr. Watcharapol demonstrated DRR and DIDRR equipment.

นายสมชายและนายวัชรพล สาธิตอุปกรณ์การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติจากอุปกรณ์ทั่วไป (DRR) และที่คนพิการมีส่วนร่วม (DIDRR)