สัปดาห์สุดท้ายของการจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่ผู้เข้าอบรมจากประเทศที่สาม (TCTP) : หลักสูตรหัวข้อที่ 3 ระหว่างวันที่ 22 – 26 มกราคม 2567 ที่กรุงเทพมหานคร โดยความร่วมมือกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA)
Group photo of participants, resource person, JICA, TICA, and APCD at the closing ceremony of the TCTP-DIDRR Course 3 on Facilitation for Change and Social Media Production on Promoting DIDRR on January 26th, 2024, at Best Western Chatuchak Hotel, Bangkok, Thailand.

ภาพถ่ายคณะผู้เข้าอบรมในพิธีปิดพร้อมด้วยวิทยากร ผู้แทนจาก TICA ผู้แทนจาก JICA และ APCD ในพิธีจบหลักสูตรการฝึกอบรม TCTP-DIDRR หลักสูตร 3 หัวข้อเรื่อง “การผลิตโซเชียลมีเดีย และการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม” เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น จตุจักร กรุงเทพฯ ประเทศไทย

 

Mr. Hiroshi Kawamura, Japanese Short-term Expert, JICA, provided training feedback on the last day of the training.

นายฮิโรชิ คาวามูระ ผู้เชี่ยวชาญระยะสั้นชาวญี่ปุ่นจาก JICA ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการฝึกอบรมในช่วงท้ายของการฝึกอบรม

 

Mr. Piroon Laismit, Executive Director of the Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD), delivered a closing remark at the closing ceremony.

นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. ให้เกียรติกล่าวปิดงานในพิธีปิดการอบรม

 

Mr. Suzuki Kazuya, Chief Representative of JICA Thailand Office, delivered the closing speech and joined us in congratulating the graduates of the training course. The event organizers also presented certificates to the participants.

นายซูซูกิ คะซุยา หัวหน้าผู้แทน JICA สำนักงานประเทศไทย กล่าวปิดการอบรม และร่วมแสดงความยินดีกับผู้อบรมที่สำเร็จหลักสูตร รวมถึงผู้จัดการอบรม และให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้จบหลักสูตร

 

Lieutenant Sorawud Preededilok, Minister attached to the Thailand International Cooperation Agency (TICA), delivered the closing speech and joined us in congratulating the graduates of the training course. The event organizers also presented certificates to the participants.

ร้อยโท สรวุฒิ ปรีดีดิลก อัครราชทูตของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) กล่าวปิดการอบรม และร่วมแสดงความยินดีกับผู้อบรมที่สำเร็จจากหลักสูตร รวมถึงผู้จัดการอบรม และให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้จบหลักสูตร

 

Learning session on Stakeholders meeting at APCD on good practices on facilitation skills and participatory training approaches related to DiDRR initiatives on January 22nd, 2024.

Learning session on Stakeholders meeting at APCD on good practices on facilitation skills and participatory training approaches related to DiDRR initiatives on January 22nd, 2024.

Learning session on Stakeholders meeting at APCD on good practices on facilitation skills and participatory training approaches related to DiDRR initiatives on January 22nd, 2024.

Learning session on Stakeholders meeting at APCD on good practices on facilitation skills and participatory training approaches related to DiDRR initiatives on January 22nd, 2024.

Learning session on Stakeholders meeting at APCD on good practices on facilitation skills and participatory training approaches related to DiDRR initiatives on January 22nd, 2024.

เรียนรู้แลกเปลี่ยนจากองค์กรภาคีโดย APCD เรื่องแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับทักษะการอำนวยความสะดวกและแนวทางการฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วมในการริเริ่มโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ DiDRR เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2024

 

Learning session of Stakeholder’s meeting at UNESCAP on Sharing experiences on DiDRR implementation in Asia-Pacific countries with ESCAP Representatives on January 22nd, 2024.

Learning session of Stakeholder’s meeting at UNESCAP on Sharing experiences on DiDRR implementation in Asia-Pacific countries with ESCAP Representatives on January 22nd, 2024.

Learning session of Stakeholder’s meeting at UNESCAP on Sharing experiences on DiDRR implementation in Asia-Pacific countries with ESCAP Representatives on January 22nd, 2024.

เรียนรู้แลกเปลี่ยน ณ UNESCAP เรื่องการแบ่งปันประสบการณ์การนำ DiDRR ไปใช้ในประเทศเอเชียแปซิฟิก โดยผู้แทนจากกองพัฒนาสังคม ESCAP เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567

 

Learning session of Stakeholder’s meeting at UNESCAP on Sharing experiences on DiDRR implementation in Asia-Pacific countries with ESCAP Representatives on January 22nd, 2024.

Overview photos at the closing session.

Overview photos at the closing session.

Overview photos at the closing session.

Overview photos at the closing session.

Overview photos at the closing session.

ภาพถ่ายช่วงพิธีปิดหลักสูตรการอบรม