เจ้าหน้าที่เครือข่ายและความร่วมมือพิทักษ์สิทธิ์ในฐานะผู้พิทักษ์สิทธิ์พิการทางออทิสติกให้สัมภาษณ์ในรายการ เป็นกันเอง และรายการ Oh I see อ๋อ! มันเป็นอย่างนี้นี่เอง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 กรุงเทพ
In shooting show, Ms. Supaanong (NuNu) Panyasirimongkol, APCD Networking & Collaboration Officer, share a story of promoting understanding, disability inclusion, and positive change by being interviewed by the show's host.

นางสาวศุภอนงค์ ปัญญาสิริมงคล เจ้าหน้าที่เครือข่ายและความร่วมมือแชร์ประสปการณ์ชีวิตเพื่อส่งเสริมความเข้าใจ การหลอมรวมทางความพิการ และการเปลี่ยนแปลงในสังคมผ่านการสัมภาษณ์

 

In “Oh I see”, Online Program shooting, there were guests who are children are eager to learn disability inclusion from Ms. NuNu. They were invited to be in questioning, lively discussion and understanding the Disability Stigma in Diversity Equity and Inclusion perspective.

ในรายการออนไลน์ Oh I see (อ๋อ! มันเป็นอย่างนี้นี่เอง) คุณนูนูด้รับการสัมภาษณ์จากพิธีกรเด็กผ่านคำถามต่างๆ และการพูดคุยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประเภทความพิการผ่านมุมมองของความหลากหลาย ความเท่าเทียมและการหลอมรวม