เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 คุณกฤษนะ ละไล นักข่าวรายการ “กฤษนะ ทัวร์ ยกล้อ” สัมภาษณ์ ดร.เตช บุนนาค ประธานมูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก ณ ร้าน โครงการ 60+Plus Kitchen by CP
It promotes an inclusive society, Disability-Inclusive Business (DIB) and the new APCD 60+ Plus project namely APCD 60+ Plus by CP. It will be released on the Nation Channel on Sunday 3 July 2022 at 2.00 pm. (Thai time)

ครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ เป็นการส่งเสริมสังคมแบบมีส่วนร่วม ธุรกิจที่คนพิการมีส่วนร่วมและโครงการใหม่ ของโครงการ APCD 60+ พลัส ชื่อว่า APCD 60+ Plus by CP. โดยจะออกฉายที่ช่อง the Nation ในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. (เวลาไทย)

 

It promotes an inclusive society, Disability-Inclusive Business (DIB) and the new APCD 60+ Plus project namely APCD 60+ Plus by CP.  It will be released on the Nation Channel on Sunday 3 July 2022 at 2.00 pm. (Thai time)

It promotes an inclusive society, Disability-Inclusive Business (DIB) and the new APCD 60+ Plus project namely APCD 60+ Plus by CP.  It will be released on the Nation Channel on Sunday 3 July 2022 at 2.00 pm. (Thai time)

It promotes an inclusive society, Disability-Inclusive Business (DIB) and the new APCD 60+ Plus project namely APCD 60+ Plus by CP.  It will be released on the Nation Channel on Sunday 3 July 2022 at 2.00 pm. (Thai time)

It promotes an inclusive society, Disability-Inclusive Business (DIB) and the new APCD 60+ Plus project namely APCD 60+ Plus by CP.  It will be released on the Nation Channel on Sunday 3 July 2022 at 2.00 pm. (Thai time)