โครงการฝึกอบรมประเทศที่สาม (TCTP) 2022: “เสริมสร้างความเข้มแข็งในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยคนพิการภูมิภาคอาเซียนมีส่วนร่วม” คอร์สแรกได้จัดในแบบพบปะ ระหว่างวันที่ 5-11 กุมภาพันธ์ 2566 ณ กรุงเทพฯ และจังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย
APCD held the First Course of the Third Country Training Program on "Strengthening Disability-Inclusive Disaster Risk Reduction in the ASEAN Region" in Bangkok and Pathum Thani, Thailand from February 5th to 11th, 2023.

ภาพหมู่ในพิธีเปิดประกอบด้วยผู้เข้าอบรมจากประเทศสมาชิกอาเซียน คุณพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. คุณคิตากาวะ ยูกิ ผู้แทนอาวุโส องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น ประเทศไทย คุณวัฒนวิทย์ คชเสนี รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และทีมจัดการอบรม

 

2.	The participants also visited Don Yai Temple, which is a community evacuation site. The visit was facilitated by the Pathum Thani Independent Living Center.

เยี่ยมชมวัดดอนใหญ่ ศูนย์อพยพชุมชนที่อำนวยความสะดวกในการเยี่ยมชมและดำเนินการโดยศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดปทุมธานี

 

On February 9th, Dr. Shigeo Tatsuki, a Japanese Short-Term Expert, explained the importance of disaster management knowledge and social services integration.

ดร. ชิเกโอะ ทัทสึกิ ผู้เชี่ยวชาญระยะสั้นจากประเทศญี่ปุ่นอธิบายการบูรณาการระหว่างความรู้ด้านการบริหารภัยพิบัติ (BOSAI) และความรู้ด้านบริการสังคมในวันที่ 9 กุมภาพันธ์

 

The program concluded with a closing ceremony where a group photo was taken featuring the training participants with their certificates.

ผู้เข้าอบรมจากประเทศอินโดนีเซีย ในฐานะประเทศประธานอาเซียนประจำปี ร่วมถ่ายรูปกับกับหน่วยงานจัดการอบรมทั้งสามหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญระยะสั้นจากประเทศญี่ปุ่น

 

A "Google Chat platform-DiDRR TCTP ASEAN" was facilitated by Dr. Kenji Kuno, Advisor on Disability and Development of JICA-APCD partnership program.

ภาพหมู่ในพิธีปิดประกอบด้วยผู้เข้าอบรมจากประเทศสมาชิกอาเซียนพร้อมใบประกาศนียบัตร