ภารกิจ ศพอ. ไปเกาหลีใต้เพื่อร่วมการประชุม “Busan World Disability Conference” ครั้งที่ 12 จัดโดย Disabled Peoples International (DPI)-Korea ณ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 6 – 12 สิงหาคม 2566
APCD mission to the South Korea for the Busan World Disability Conference 2023 organized by Disabled Peoples International (DPI)-Korea, 6 – 12 August 2023 in Busan, South Korea

 

APCD mission to the South Korea for the Busan World Disability Conference 2023 organized by Disabled Peoples International (DPI)-Korea, 6 – 12 August 2023 in Busan, South Korea

ผู้แทน ศพอ. นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร นายสมชาย รุ่งศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาชุมชน และนายวัชรพล จึงเจริญ หัวหน้าเครือข่ายและความร่วมมือ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประมาณ 4,000 คน จาก 80 ประเทศ

 

APCD greeted organizers and met partners and resource persons from Asia-Pacific countries.

APCD greeted organizers and met partners and resource persons from Asia-Pacific countries.

ทีม ศพอ. ได้ทักทายผู้จัดงานและพบกับเครือข่าย และวิทยากรของ ศพอ. จากประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

 

Mr. Piroon Laismit, APCD Executive Director, delivering a congratulatory speech at the opening ceremony of the DPI-Asia-Pacific Network Conference.

นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยบริการ ศพอ. ให้คำปราศรัยในพิธีเปิดงานการประชุมของ DPI-AP Network Conference

 

APCD facilitated collaboration between Korea Disabled People’s Development Institute (KODDI) and DPI-KOREA. This meeting explored potential collaboration among the parties to empower people with disabilities in the Asia-Pacific in the developing countries.

APCD facilitated collaboration between Korea Disabled People’s Development Institute (KODDI) and DPI-KOREA. This meeting explored potential collaboration among the parties to empower people with disabilities in the Asia-Pacific in the developing countries.

ทีมทำภารกิจ ศพอ. ได้ส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง Korea Disabled People’s Development Institute (KODDI) และ DPI-KOREA ผ่านการประชุมนอกรอบและสร้างความร่วมมือในอนาคต เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่คนพิการในประเทศที่พัฒนาอยู่ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

 

Mr. Watcharapol Chuengcharoen, Chief of Networking and Collaboration explored an exhibition on assistive devices, technologies, and innovation enhancing the quality of life for individuals with disabilities in the new decade.

นายวัชรพล จึงเจริญ หัวหน้าฝ่ายเครือข่ายและความร่วมมือได้ศึกษานิทรรศการอุปกรณ์ช่วยเหลือ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เพิ่มศักยภาพในการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการในทศวรรษใหม่

 

Mr. Piroon presented “Empowering Persons with Disabilities in the Asia-Pacific Region:  Introducing the Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD) and International Bridge” on stage.

Mr. Piroon presented “Empowering Persons with Disabilities in the Asia-Pacific Region:  Introducing the Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD) and International Bridge” on stage.

นายพิรุณ ลายสมิตได้นำเสนอ "การเสริมสร้างเข้มแข็งให้กับคนพิการในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก: แนะนำศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชีย-แปซิฟิก และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ”