ศพอ. เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ประจำเดือนของเครือข่ายออทิสติกอาเซียน (AAN) จัดโดยสำนักเลขาธิการเครือข่ายในกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564
All participants of the AAN Executive Board from 7 countries, including APCD and the Secretariat.

ผู้เข้าร่วมทั้งหมดจากคณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ ทั้ง 7 ประเทศ รวมถึง ศพอ. และเจ้าหน้าที่เลขาธิการเครือข่ายฯ โดยมีคุณ Cason Ong ประธานเครือข่าย AAN เป็นผู้ดำเนินการประชุม

 

Cason Ong, AAN chairperson facilitated the meeting.

ผู้เข้าร่วมทั้งหมดจากคณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ ทั้ง 7 ประเทศ รวมถึง ศพอ. และเจ้าหน้าที่เลขาธิการเครือข่ายฯ โดยมีคุณ Cason Ong ประธานเครือข่าย AAN เป็นผู้ดำเนินการประชุม

 

Mr. Nay Myo Naing expressed appreciation for the fundraising effort to help persons with autism and their families in Myanmar who are affected by COVID-19 and political conflict.

นางสาวศุภอนงค์ ปัญญาสิริมงคล เจ้าหน้าที่เครือข่ายและความร่วมมือจาก ศพอ. รายงานความคืบหน้าการดำเนินการจัดทำคู่มือการออกกำลังกายที่บ้านสำหรับเด็กพิการที่เสร็จสิ้นกระบวนการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นของประเทศสมาชิกอาเซียนและภาษาญี่ปุ่น รวมถึงแสดงความขอบคุณในความร่วมมือจากตัวแทนประเทศ