โครงการครัว 60+Plus โดย CP มอบนำใจแด่บุคลากรทางการแพทย์ ทำงานในช่วงวิกฤตโรคระบาดโควิด 19 ประจำเดือนตุลาคม ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
A representative of the hospital staff at Thammasat University Field Hospital received meal boxes donation made by persons with disabilities on 5 October 2021. The donation was from M.L. Sujira Ngon-rot.

ผู้แทนโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับมอบข้าวกล่องทำโดยคนพิการเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 บริจาคโดย ม.ล.สุจิรา งอนรถ

 

There were 140 meal boxes of fried pork with garlic pepper and a fried egg on rice was prepared to be delivered.

ข้าวหมูทอดพริกไทยกระเทียมและไข่ดาว 140 กล่อง ได้เตรียมส่งมอบ

 

Caring and sharing moments on 12 October 2021.

ช่วงเวลาแห่งการห่วงใยและแบ่งปันเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564

 

The donations went to the severely vulnerable group that was on Ratchadamnoen Avenue and were supported by the Chulalongkorn University Alumni Group batch 18 (Law Chula).

การบริจาคแก่ผู้อยากไร้ที่อาศัยตามถนนราชดําเนิน ได้รับการสนับสนุนโดยกลุ่มศิษย์เก่าสัมพันธ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 18 (คณะกฎหมาย ม.จุฬาฯ)