วิทยากรจาก ศพอ. ร่วมสัมมนาและนำเสนอในหัวข้อ "Smart City: Smart อย่างไรให้น่าอยู่" ในงาน "Thailand Smart City Week 2020" ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตัล กรุงเทพฯ ประเทศไทย
Smart City Week

ปฐมนิเทศของวิทยากรและผู้ดำเนินรายการก่อนเวลาเผยแพร่

 

Smart City week

การติดตั้งระบบแสงและเสียงในห้องสตูดิโอคุณภาพสูงสำหรับการแพร่ภาพบนเว็บไซต์กิจกรรมและเฟซบุ๊คไลฟ์

 

Smart City week

การมอบของที่ระลึกวิทยากรโดย ดร. ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มโครงการพิเศษ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)

 

Smart City week

คุณศิริพร ประเสริฐชาติ เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์ ศพอ. นำเสนอเกี่ยวกับพลเมืองอัจฉริยะในเมืองอัจฉริยะในมุมมองของเธอ เครดิตภาพ: DEPA