โครงการพันธมิตรร่วม ESCAP-APCD จัดกิจกรรมติดตามผล“โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตกลุ่มผู้พิทักษ์สิทธิ์พิการทางสติปัญญาและครอบครัวในประเทศไทย เพื่อรับมือกับสถานการณ์โควิด-19” ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2565
1.	Observing in both vocational skills and life skills’ in-person training program.

ร่วมสังเกตุการณ์การอบรมพัฒนาทักษะทางอาชีพและทักษะชีวิต

 

2.	Discussion with Mr. Suchart Owatwannasakul, the President of the Association of Parents of Persons with Intelligence Disability of Thailand

ร่วมหารือกับคุณสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย

 

Group photo of participants, their Golden Jubilee Museum colleagues, and APCD project staff in front of the Royal Ploughing Ceremony wax model

ภาพหมู่ระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทีมวิทยากรกระบวนการจากพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ และเจ้าหน้าที่โครงการจากศพอ. หน้าหุ่นขี้ผึ้งขบวนพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

 

Outdoor activities on organic agriculture learning center for city people

เรียนรู้พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งฐาน “เกษตรพอเพียงเมือง

 

Visiting APCD and exploring potential partnership with APCD.

เข้าเยี่ยม ศพอ. และแสวงหาความร่วมมือกับ ศพอ.

 

A representative of the guests gave APCD Executive Director Mr. Piroon Laismit with a gesture of appreciation, and they posed for a group photo.

ตัวแทนผู้เข้าร่วมมอบของที่ระลึกแด่คุณพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริการ ศพอ.

 

Visitors watched APCD's training programs for the food and hotel service industries.

ผู้เข่ารวมเยี่ยมชมโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะคนพิการภาคธุรกิจอาหาร 60+พลัสโปรเจค “ธุรกิจที่มีส่วนร่วมของคนพิการ” หลักสูตรการฝึกอาชีพงานโรงแรมและการบริการร้านอาหาร

 

Observing APCD Trainers with disabilities who certified by the MarkRin Chocolate brand, the top pioneering Thai chocolate company headquartered in Chiang Mai, provided firsthand knowledge to Thai trainees with disabilities.

ร่วมสังเกตุการณ์การฝึกอบรมพัฒนาทักษะคนพิการภาคธุรกิจอาหาร 60+พลัสโปรเจค “ธุรกิจที่มีส่วนร่วมของคนพิการ” หลักสูตรการฝึกทำช็อกโกแลตและบาริสต้าเครื่องดื่มช็อกโกแลต จากเทรานเนอร์พิการที่ได้รับรองจากบริษัท มาร์ค ริณ ช็อกโกแลต จำกัด

 

Sharing of knowledge on the Project activities with the Dao Ruang group (the first Thai self-advocate group for persons with intellectual disabilities in Thailand)

แลกเปลี่ยนกิจกรรมโครงการกับกลุ่มดาวเรือง

 

Receiving a handmade story gift made by children with intellectual disabilities from Dao Ruang Group

รับมอบของแฮนด์เมดโดยบุคคลพิการทางสติปัญญาจากกลุ่มดาวเรือง

 

Touring Disability Inclusive Business activities at APCD 60+Plus bakery and café shop @ the Government House.

เยี่ยมชมกิจกรรมูรกิจที่คนพิการมีส่วนร่วม ณ ร้านกาแฟ 60+Plus Bakery & Chocolate Café ที่ทำเนียบรัฐบาล

 

A photograph of a group of guests who enjoyed refreshing drinks made by the Batista with disabilities.

ภาพหมู่ของผู้เข้าร่วมและเครื่องดื่มชงโดยบาริสต้าพิการ

 

A self-advocate with intellectual disability from Chiang Mai, posed in front of the APCD 60+plus bakery and café shop at the Government House.

ผู้พิทักษ์สิทธิ์พิการทางสติปัญญาถ่ายรูปเดี่ยวหน้าร้านกาแฟ 60+Plus Bakery & Chocolate Café ที่ทำเนียบรัฐบาล