วันที่ 1 ธันวาคม 2564 นางสาวอรอนงค์ คำแหง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราชนำคณะเข้าเยี่ยมคารวะนายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก การมาเยี่ยมเยือนครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
Empowerment and Vocational Development for Persons with Disabilities in Nakhon Si Thammarat Province team Visited APCD office and have a study visit on Knowledge exchange in good practice of Disability-Inclusive Business (DIB), 1 December 2021

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 นางสาวอรอนงค์ คำแหง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราชนำคณะเข้าเยี่ยมคารวะนายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก การมาเยี่ยมเยือนครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และเยี่ยมชมการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศและเป็นรูปธรรมของโครงการธุรกิจที่คนพิการมีส่วนร่วม

Empowerment and Vocational Development for Persons with Disabilities in Nakhon Si Thammarat Province team Visited APCD office and have a study visit on Knowledge exchange in good practice of Disability-Inclusive Business (DIB), 1 December 2021

Empowerment and Vocational Development for Persons with Disabilities in Nakhon Si Thammarat Province team Visited APCD office and have a study visit on Knowledge exchange in good practice of Disability-Inclusive Business (DIB), 1 December 2021

Empowerment and Vocational Development for Persons with Disabilities in Nakhon Si Thammarat Province team Visited APCD office and have a study visit on Knowledge exchange in good practice of Disability-Inclusive Business (DIB), 1 December 2021

Empowerment and Vocational Development for Persons with Disabilities in Nakhon Si Thammarat Province team Visited APCD office and have a study visit on Knowledge exchange in good practice of Disability-Inclusive Business (DIB), 1 December 2021

Empowerment and Vocational Development for Persons with Disabilities in Nakhon Si Thammarat Province team Visited APCD office and have a study visit on Knowledge exchange in good practice of Disability-Inclusive Business (DIB), 1 December 2021