โครงการเสริมสร้างพลังชุมชน องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) ณ ศพอ. กรุงเทพฯ ประเทศไทย และผ่านออนไลน์ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564
Group photo of honorable guests, domestic participants and APCD staff at APCD Zoom station in Thailand

ภาพหมู่แขกผู้มีเกียรติ ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมในประเทศและเจ้าหน้าที่ ศพอ.ณ สถานี zoom ประเทศไทย

 

More than 90 participants from relevant organizations in ASEAN countries and Japan – a total of 71 Zoom stations

มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 90 คนจากองค์กรที่เกี่ยวข้องในประเทศอาเซียนและประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งหมด 71 สถานี zoom

 

Mr. Piroon Laismit, APCD Executive Director; Mr. Morita Takahiro, Chief Representative, JICA Thailand Office; Ms. Saranpat Anumatrajkij, Director General, Department of Empowerment of Persons with Disabilities delivering the opening remarks for the opening program at APCD Zoom station.

ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. นายพิรุณ ลายสมิต หัวหน้าผู้แทนสำนักงานองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) ประจำประเทศไทย Mr. Morita Takahiro และ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ ร่วมให้เกียรติกล่าวคำปราศรัยเปิดโครงการฯ ณ ศูนย์ถ่ายทอดจัดกิจกรรรม ศพอ.

 

Welcome Message by Mr. Cason Ong, AAN Chairperson (Malaysia)

กล่าวต้อนรับโดย Mr. Cason Ong ประธานเครือข่ายออทิสติกอาเซียน (ASEAN Autism Network) จากประเทศมาเลเซีย

 

Each country presented a report on the  Current Situation & Need Assessment regarding Physical Activities in response to COVID-19

การนำเสนอรายงานของแต่ละประเทศเกี่ยวกับการประเมินสถานการณ์ปัจจุบันและความต้องการด้านกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อการรับมือการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

 

Fact findings of base-line survey on needs assessment in ASEAN region and Japan was presented by Asst. Prof. Dr. Yukinori Sawae, Faculty of Health & Sport Sciences, University of Tsukuba

การรายงานผลข้อเท็จจริงจากการสำรวจประเมินความต้องการในภูมิภาคอาเซียนและญี่ปุ่น นำเสนอโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. Yukinori Sawae คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัย Tsukuba  

 

The opening ceremony program was moderated by Ms. Siriporn Praserdchat, Logistics Officer

กิจกรรมพิธีเปิดดำเนินรายการ โดยนางสาวศิริพร ประเสริฐชาติ เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์ ศพอ.