วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายพิรุณ ลายสมิต (ผู้อำนวยการบริหารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก) ได้นำคณะเจ้าหน้าที่เข้าขอพรจาก ดร.เตช บุนนาค (ประธานคณะกรรมการมูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก)