ศพอ. ร่วมแสดงนิทรรศการ TICA Connect ครั้งที่ 8 จัดโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพมหานครฯ
Group photos of VIPs, TICA representatives, key partners, and stakeholders at the event.

ภาพผู้แทนระดับผู้บริหาร องค์กรพันธมิตร และองค์กรภาคีของ TICA

 

Community Development team welcoming visitors, sharing valuable information at the APCD disability inclusive development booth.

Community Development team welcoming visitors, sharing valuable information at the APCD disability inclusive development booth.

เจ้าหน้าที่ทีมพัฒนาชุมชนต้อนรับและนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในบูทของ ศพอ. แก่ผู้เข้าชมนิทรรศการ

 

The APCD 60+ Plus booth was attracted by honorable guests in the event. TICA supported APCD’s snack in the event while APCD 60+ Plus’s chocolate fondue became one of the most delicious recipes.

The APCD 60+ Plus booth was attracted by honorable guests in the event. TICA supported APCD’s snack in the event while APCD 60+ Plus’s chocolate fondue became one of the most delicious recipes.

บูทของ ศพอ. ทีม APCD 60+ พลัส ดึงดูดความสนใจจากแขกที่มาร่วมงานอย่างมาก อีกทั้ง TICA ได้สนับสนุนเบเกอรี่ของร้าน APCD 60+ พลัสเพื่อบริการเป็นอาหารว่างในงานสำหรับผู้ที่มาร่วมงาน พร้อมกันนี้ APCD 60+ พลัส ได้นำช็อกโกแลตฟองดูมาบริการในงานให้ผู้ที่มาร่วมงานได้ลิ้มรสชาตความอร่อย สร้างความเพลิดเพลินให้นิทรรศการในครั้งนี้

 

Overview photos of the event

Overview photos of the event

Overview photos of the event

Overview photos of the event

ภาพบางส่วนจากนิทรรศการ