สัปดาห์แรกของการจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่ผู้เข้าอบรมจากประเทศที่สาม (TCTP) : หลักสูตรหัวข้อที่ 3 วันที่ 15–20 มกราคม 2567 ที่กรุงเทพมหานคร, จังหวัดเชียงราย โดยความร่วมมือกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA)
A group photo of participants, organizers and resource persons at the opening ceremony session.

ภาพถ่ายของกลุ่มผู้เข้าร่วมการอบรม วิทยากร และผู้จัดงาน ณ พิธีเปิดการอบรม

 

Mr. Piroon Laismit, APCD Executive Director delivered a welcome remark on the TCTP Course 3.

นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม และแขกผู้มีเกียรติในพิธีเปิดในหัวข้อการอบรมที่ 3

 

Ms. Yuki Kitagawa, Senior Representative, Japan International Cooperation Agency (JICA) Thailand Office delivered the opening speech.

Ms. Yuki Kitagawa ผู้แทนอาวุโส องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) สำนักงานประจำประเทศไทย กล่าวเปิดการฝึกอบรมในหัวข้อการอบรมที่ 3

 

Lieutenant Sorawud Preededilok, Minister attached to the Thailand International Cooperation Agency (TICA), delivered to the participants during the opening ceremony session for the last training course of TCTP.

ร้อยโท สรวุฒิ ปรีดีดิลก อัครราชทูตของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) กล่าวคำปราศรัยในพิธีเปิดการฝึกอบรมของหัวข้อที่ 3 ซึ่งเป็นหัวสุดทท้ายของหลักสูตรการอบรม DIDRR 

 

Participants posted a group photo together with APCD staff and Mr. Sawang Srisom, resource person on Disability Equality Training (DET) actively on the first day of the training.

ภาพผู้เข้ารับการอบรมร่วมถ่ายรูปหมู่กับเจ้าหน้าที่ APCD และวิทยากรในการเรียนรู้ประเด็นคนพิการในการเริ่มต้นการอบรมวันแรกอย่างแข็งขัน 

 

Learning sessions on comprehending the participatory training methodologies employed in community-level work by Dr. Akio Kawamura, a resource person from Mae Fah Luang University, Chiang Rai Province.

Learning sessions on comprehending the participatory training methodologies employed in community-level work by Dr. Akio Kawamura, a resource person from Mae Fah Luang University, Chiang Rai Province.

การเรียนรู้ทำความเข้าใจวิธีการฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วมที่ใช้ในงานระดับชุมชน โดย ดร.อากิโอะ คาวามูระ วิทยากรจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

 

Learning session at the Stakeholders’ meeting at the office of Hill Area and Community Development Foundation (HADF)

Learning session at the Stakeholders’ meeting at the office of Hill Area and Community Development Foundation (HADF)

เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากองค์กรภาคี ณ สำนักงานมูลนิธิพัฒนาพื้นที่ภูเขาและชุมชน (HADF)

 

Learning session on Workshop on social media & Networking Production by Ms. Ketkamon Artrit from BlueDot Partnerships Co., Ltd.

Learning session on Workshop on social media & Networking Production by Ms. Ketkamon Artrit from BlueDot Partnerships Co., Ltd.

การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเรื่อง Social Media & Networking Production โดยคุณเกศกมล อาจฤทธิ์ จาก BlueDot Partnerships Co., Ltd.

 

Learning session at Center of Disaster Prevention and Mitigation (DDPM) region 15, Chiang Rai province on experienced the earthquake simulation van and to learn about the implementation of DDPM on DRR and DiDRR in Thailand.

Learning session at Center of Disaster Prevention and Mitigation (DDPM) region 15, Chiang Rai province on experienced the earthquake simulation van and to learn about the implementation of DDPM on DRR and DiDRR in Thailand.

Learning session at Center of Disaster Prevention and Mitigation (DDPM) region 15, Chiang Rai province on experienced the earthquake simulation van and to learn about the implementation of DDPM on DRR and DiDRR in Thailand.

Learning session at Center of Disaster Prevention and Mitigation (DDPM) region 15, Chiang Rai province on experienced the earthquake simulation van and to learn about the implementation of DDPM on DRR and DiDRR in Thailand.

Learning session at Center of Disaster Prevention and Mitigation (DDPM) region 15, Chiang Rai province on experienced the earthquake simulation van and to learn about the implementation of DDPM on DRR and DiDRR in Thailand.

Learning session at Center of Disaster Prevention and Mitigation (DDPM) region 15, Chiang Rai province on experienced the earthquake simulation van and to learn about the implementation of DDPM on DRR and DiDRR in Thailand.

เรียนรู้ ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เขต 15 จังหวัดเชียงราย เพื่อสัมผัสประสบการณ์รถจำลองสถานการณ์แผ่นดินไหวและการดำเนินงานของ ปภ. เขต 15 จังหวัดเชียงรายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยที่คนพิการมีส่วนร่วมในประเทศไทย