ศพอ.ดำเนินการฝึกอบรมสำหรับกลุ่มบุคคลหลักของ“องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ในการประชุมเครือข่ายการท่องเที่ยวแนวชุมชน (ภาคตะวันออก)” ในวันที่ 16-18 กันยายน 2020 พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
DASTA

ภาพหมู่ของผู้เข้าร่วมและวิทยากรในช่วงพิธีปิดการฝึกอบรม

 

DASTA

คุณสุนทร สุขชา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Tourism for All” และสาธิตวิธีการปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยวตาบอด / ผู้พิการทางสายตา

 

DASTA

คุณนงนุช เมธาจิตติพันธ์ เลขานุการผู้อำนวยการบริหารแบ่งปันความรู้โดยตรงเกี่ยวกับการดูแลผู้พิการทางร่างกายผ่านสถานการณ์จำลอง

 

DASTA

ติดตามสถานการณ์แนวโน้มการท่องเที่ยวเพื่อทุกคนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นายธิติ จันทร์แตงผล กรรมการผู้จัดการสำนักงานอพท. เขต 3 นางสาวนงนุช เมธาจิตติพันธ์ และนายชูวิทย์ มิตรโชคดาษดา รักษาการกรรมการและนายธรรมนูญ ภาคโต กรรมการผู้จัดการอพท. 5 สำนักงาน (ซ้ายไปขวา) ในงานเลี้ยงอาหารค่ำ