ศพอ. และผู้แทนภาคประชาสังคมไทย ร่วมการแข็งขันกีฬากอล์ฟคนพิการนานาชาติ ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ จัดโดยสมาคมคนพิการทางร่างกายเกาหลี (KAPPD) เมื่อวันที่ 11 – 13 กันยายน 2566
Thai delegation joined Seoul international park golf tournament for people with disabilities organized by the Korea Association of Persons with Physical Disabilities (KAPPD) on 11 – 13 September 2023, Seoul, South of Korea

บรรยากาศช่วงพิธีเปิด ผู้จัดงาน องค์กรพันธมิตรหลัก ผู้เล่น และผู้สนับสนุน มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมกีฬาที่คนพิการมีส่วนร่วมในความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งการแข่งขันกอล์ฟระดับนานาชาตินั้นสร้างบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพให้กับคนพิการและช่วยให้คนพิการใช้ชีวิตอย่างกระตือรือร้น

 

International delegates from Japan, Philippines, Myanmar, Thailand, and Vietnam including players and supporters.

ผู้แทนนานาชาติจากประเทศญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ เมียนมาร์ ไทย และเวียดนาม รวมถึงผู้เล่น และ ผู้ช่วยคนพิการ

 

Thai delegation joins Seoul international park golf tournament for Individuals with disabilities.

ผู้แทนไทยร่วมแข็งขันกีฬากอล์ฟคนพิการนานาชาติ ณ กรุงโซล

 

Mr. Watcharapol Chuengcharoen, Chief of Networking and Collaboration practices the mini golf for the international tournament.

นายวัชรพล จึงเจริญ หัวหน้าเครือข่ายและความร่วมมือ ฝึกเล่นกอล์ฟในการการแข็งขันกลุ่มย่อยในการแข็งระดับนานาชาติครั้งนี้ 

 

The Thai Delegations presented souvenirs from Thailand to the organizers of the international tournament.

ผู้แทนไทยมอบของที่ระลึกจากประเทศไทยให้กับผู้จัดการแข่งขันระดับนานาชาติ