โครงการสะพานบุญ โครงการดีดีของการแบ่งปัน ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ในกรุงเทพฯ
On  5 October  2021, Mr. Christopher Benjakul, APCD Public Relations Officer, presented box sets (freshly baked pastries and beverages) to homeless people who live on Ratchadamnoen Avenue.

นายคริสโตเฟอร์ เบญจกุล เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ศพอ. มอบชุดขนมเบเกอรี่แก่คนเร่ร่อนในถนนราชดำเนิน เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564

 

Mr. Phutawan Na Chiangmai, the Thai Yamazaki Chief chef, a resource person for the project,  delivered and donated the box sets on behalf of donors.

นายภูตะวัน ณ เชียงใหม่ หัวหน้าด้านการผลิตเบเกอรี่จากบริษัทไทย ยามาซากิ ในฐานะวิทยากรประจำโครงการร่วมเป็นตัวแทนส่งมอบชุดบริจาค

 

People queue to receive the meal-boxes donation. It is a moment of care and sharing in a difficult time.

ภาพการต่อคิวรับบริจาคเป็นช่วงเวลาของการห่วงใยและแบ่งปันจากโครงการฯ

 

On 2 October  2021, a group snapshot of beneficiaries and APCD project staff was taken at the deaf community.

ภาพหมู่ของผู้ได้รับชุดบริจาคและเจ้าหน้าที่ ศพอ. ณ ชุมชนคนไร้เสียง เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564

 

On 2 October  2021, a group snapshot of beneficiaries and APCD project staff was taken at the deaf community.

คุณคริสโตเฟอร์และคุณภูตะวันได้ประสานงานและดําเนินการถ่ายภาพประชาสัมพันธ์

 

Mr. Phutawan showed a sign displaying the donor names.Mr.

คุณภูตะวัน แสดงชื่อผู้บริจาค ณ ชุมชนคนไร้เสียง